fredag 25 april 2008

RUMPDRAGET

Mats, Du har på Din blogg berättat om klipinne,tasketåg och trynträ - det sistnämnda användes vid slakt av gris.

Jag är född 1926 och fattigt uppväxt på Skånes landsbygd. Vi hade hushållsgris, som vi delade med en granne och därför hette det, att vi slaktade en halv gris till jul. När den skulle slaktas fick vi barn inte vara med och slakten skedde på dagen och inte i svinottan som Du beskriver. För att vi barn inte skulle vara med blev vi före slakten skickade till grannen för att låna RUMPDRAGET, något som inte existerade. Men alla i byn visste vad rumpdraget var och grannen svarade, att vi skulle gå till nästa gård eftersom han nyss lånat bort det. Så lotsades vi mellan byns flesta gårdar, alla var snälla och bjöd på saft och bullar (för att fördröja oss).

När vi så kom hem tomhänta var grisen slaktad.

Georg Andersson


PS.Georg känner jag väl och hans berättelse kommer från Skåne. Det vore intressant få veta vilken utbredning Rumpdraget haft i vårt land - skriv in Din kommentar om Du har erfarenheter av det, tack!

Mats Hägglöf

Inga kommentarer: